Vilka städmetoder som ska användas beror bland annat på ytskikt. Trägolv ska till exempel städas med så torra metoder som möjligt eftersom fukt kan skada trägolvet. Våra rekommendationer är generella och inte anpassade till särskilt känsliga material.

 

Moppning av lättsmutsat golv

 • Använd endast torr mopp, fukta den för eventuell fläckborttagning.
 • Moppen bör vara 60 cm bred.
 • Moppskaftet ska vara justerbart, helst med ett enhandsgrepp.
 • Eventuella fläckar gnuggas bort med hjälp av foten på moppen.

Moppning av mycket smutsigt golv

 • Försopa eventuellt golvet.
 • Använd fuktiga moppar som är förimpregnerade eller som fuktas med hjälp av sprejflaska. Ingen eftertorkning behövs.
 • Moppen bör vara 60 cm bred.
 • Moppskaftet ska vara justerbart, helst med ett enhandsgrepp.
 • Eventuella fläckar gnuggas bort med hjälp av att trycka foten på moppen.

Moppning av extremt smutsigt golv

 • Försopa eventuellt golvet.
 • Använd våt mopp och eftertorka med torrmopp
 • Moppen bör vara 60 cm bred
 • Moppskaftet ska vara justerbart, helst med ett enhandsgrepp.
 • Eventuella fläckar gnuggas bort med hjälp av att trycka foten på moppen.

Maskinrengöring av golv

 • Vid stora ytor finns det fördelar med maskinstädning.
  • Singelskurmaskin – polerar, rengör, skurar och slipar.
  • Kombinationsmaskin – alternativ till fuktmoppning.
  • Polermaskin/högvarvsmaskin – torrpolering och sprejpolering.
 • Moppa golvet först så att inte grus eller annat förstör golvet.
 • Placera handtaget i lämplig höjd innan maskinen startas.

Moppning av trappor

 • Försopa golvet vid behov.
 • Använd städklara moppar.
 • Moppen bör vara 60 cm bred.
 • Placera ut en mopp per trappa i trapphuset.
 • Börja högst upp i trapphuset och arbeta neråt.
 • Ta bort eventuell fast smuts med hjälp av spackelspade.

Rengöring av toaletter

 • Hygienen är viktig. Använd handskar.
 • Använd en ny torkduk och mopp för varje toalett.
 • Rengör inredningen uppifrån och ned, från rent till smutsigt.
 • Använd fuktig mopp. Ta kanterna och vid dörren först, avsluta runt toalettstolen.
 • Moppen bör vara 40 cm bred, så att det är lätt att komma åt (toalettutrymmen är ofta trånga).
 • Använd inte svabb – den flyttar bakterier mellan toaletterna och är onödigt tung att arbete med.

Rengöring av badrum

 • Använd interiörmopp för kaklade eller målade ytor.
 • Ta eventuellt hjälp av ångmaskin för att lösa upp smuts.

Dammsugning

 • Dammsugarröret ska vara justerbart och lätt att justera till rätt längd.
 • Dammsugning av matta ska göras i luggens riktning.
 • Om det är trånga utrymmen kan en ryggburen eller midjedammsugare användas.

Rengöring/avtorkning av ytor

 • Använd torkduk.
 • Vid kraftig nedsmutsning kan beroende på ytskiktet en fuktig torkduk användas.
 • Använd inredningsmopp/interiörmopp för stora ytor som innebär mycket sträckningar, till exempel, skoltavlor, whiteboard, kakel.

Användning av svabb

 • Används endast vid akuta punktinsatser vid hård nedsmutsning t ex om någon kräkts, blodspill eller sönderslagen flaska.

Källa: Prevent.se